A-capella mannenkoor Noot aan de Man

Logo Noot aan de Man

De repetities van Noot aan de man zijn op verzoek vrijblijvend bij te wonen, graag even aanmelden email naar via Info@nootaandeman.nl.

Wij repeteren twee wekelijks op de woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in grote zaal van de van Dijckschool te Bilthoven.